Uzupełnij dane, które są niezbędne do wygenerowania kluczy SSL: CSR i Prive Key

Do zarządzania bezpiecznym połączeniem protokół SSL wykorzystuje parę kluczy: prywatny i  publiczny. Klucze te tworzone są razem jako para i ściśle współpracują.

Klucz prywatny stosowany jest do podpisania certyfikatu (CSR) i powinien być odpowiednio strzeżony. Klucz publiczny umożliwia odwiedzającemu sprawdzenie czy certyfikat w witrynie jest z nią zgodny.

Uzupełnij dane, które są niezbędne do wygenerowania certyfikatu SSL:

Poniżej wprowadź dokładną nazwę domeny, dla której ma być wystawiony certyfikat, np. [robi.to, www.robi.to albo ssl.robi.to itp.]. Zauważ, że robi.to i www.robi.to to dwie różne nazwy z punktu widzenia certyfikatów! Dla certyfikatów Wildcard podaj nazwę domeny w postaci [*.nazwatwojejdomeny]

Administracyjny adres e-mail do certyfikatu MUSI być w postaci: admin@ nazwatwojejdomeny.pl

Share by: